Brugervilkår, cookies- og privatlivspolitik

Hos Dansk Hestevæddeløb ApS (”Dansk Hestevæddeløb” eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for Dansk Hestevæddeløbs behandling af dine personoplysninger i forbindelse med formidlingen af Share A Horse og tilknyttede ydelser.

Vi redegør i de følgende afsnit for, hvordan vi indsamler, anvender og videregiver de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger hjemmesiden, mobile applikationer og andre online produkter og tjenester tilknyttet Share A Horse (samlet betegnet som ”Tjenesterne”), samt når du kommunikerer med os på andre måder.

 1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
 2. Indsamling og anvendelse af personoplysninger
 3. Behandlingens formål og grundlag
 4. Særligt om samtykker
 5. Overførsel til tredjelande
 6. Opbevaringsbegrænsning
 7. Cookies
 8. Sikkerhed
 9. Dine rettigheder
 10. Links til andre hjemmesider
 11. Klageadgang
 12. Ændringer af privatlivspolitikken

 

 1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dansk Hestevæddeløb er den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger foretaget i Share A Horse.

Vi er dog ikke ansvarlige for brugernes interaktion med Mosson og deres produkter.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder i henhold til den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning eller denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os.

Dansk Hestevæddeløb ApS
Traverbanevej 10
2920 Charlottenlund
CVR-nr.: 31943329
Tlf.: 888 112 00 / info@danskhv.dk

www.danskhv.dk / www.shareahorse.dk

 1. Indsamling og behandling af personoplysninger

Vi informerer dig altid, før vi indsamler og behandler dine personoplysninger, herunder også hvis vi i fremtiden udvider funktionerne i Tjenesterne.

Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler de personoplysninger, som du tilvejebringer direkte til os i forbindelse med din oprettelse som bruger og efterfølgende anvendelse af Tjenesterne, samt hvis du henvender dig til os, fx i forbindelse med support.

Vi vil derudover indsamle personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder i form af sportssystemet ”Sportinfo” hos Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Galop

Når du anvender vores Tjenester, vil vi automatisk indsamle følgende oplysninger:

 • Logoplysninger: Vi logger oplysninger om din brug af vores Tjenester, herunder hvilken type browser, du anvender, hvor lang tid, du anvender vores Tjenester, hvilke sider, du har set, din IP-adresse og den side, du har besøgt, før du endte på en af vores Tjenester.
 • Device-oplysninger: Vi indsamler oplysninger om, hvilken device du bruger, når du anvender vores Tjenester, herunder oplysninger om hvilket styresystem og hvilke indstillinger din device anvender, MAC-adresse og andre unikke identifikationer for devices, device token, oplysninger om mobilnetværk og tidszone.
 • Oplysninger indsamlet af cookies og andre tracking-teknologier: Vi anvender forskellige teknologier til at indsamle oplysninger. Dette kan inkludere, at vi sender cookies til din computer eller andre mobile devices. Cookies er små datafiler, som lagres på din computers harddisk eller i dit devices hukommelse, hvilket hjælper os til at forbedre vores Tjenester og din oplevelse samt, hvilke områder og funktioner der gør vores Tjenester populære. Vi kan også indsamle oplysninger ved at anvende web beacons (også kendt som ”tracing pixels”). Web beacons er elektroniske billeder, som kan indgå i vores Tjenester eller e-mails og hjælper med at levere cookies, tælle brugere og forstå anvendelsen af og effektiviteten af kampagner (se yderligere om anvendelse af cookies og lignende teknologier nedenfor i afsnit 7, hvor du også finder et link til vores cookie-politik).

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle, for at du kan anvende Tjenesternes funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*) . Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne oprette dig som bruger af Tjenesten eller besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

 

Behandling af personoplysninger

For at kunne levere vores Tjenester er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger.

I visse tilfælde er vi berettiget til at dele dine personoplysninger med tredjeparter, herunder:

 • Hvis det er nødvendigt for support på Tjenesterne,
 • Hvis det er nødvendigt for leveringen af Tjenesterne, fx betalingstjenester,
 • Hvis det er nødvendigt for køb/salg af andele i væddeløbsheste og den efterfølgende administration inden for gruppen af ejere, trænere og/eller tekniske repræsentanter og andre interessenter tilknyttet hesten,
 • Hvis vi er berettiget eller forpligtet hertil i henhold til lovgivningen,
 • Hvis delingen sker til brug for en aktuel retlig tvist, hvor du eller vi er part,
 • Hvis det er nødvendigt i sammenhæng med eller under forhandlinger om enhver fusion, salg af virksomhedsaktiver, finansiering eller salg af en del af eller hele virksomheden (Tjenesterne) til et andet selskab, eller
 • Hvis du giver os dit samtykke eller på anden måde opfordrer os til at dele dine personoplysninger.

Vores Tjenester kan tilbyde funktioner, som tillader interaktion med sociale medier eller andre tjenester udbudt af tredjeparter. Det er frivilligt, om du ønsker at benytte disse funktioner. Vælger du at benytte disse interaktioner i Tjenesterne, og ønsker du flere informationer om formålet og omfanget af tredjemands behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at læse de privatlivspolitikker og andre erklæringer hos udbyderen af disse integrerede funktioner.  

I visse tilfælde kan vi tillade, at tredjeparter viser annoncer og anvender teknologier til at analysere vores Tjenester. Disse enheder kan anvende cookies, web beacons og andre sporingsteknologier for at indsamle oplysninger om din brug for af vores Tjenester, herunder din IP-adresse, MAC-adresse, identifikation af devices, software- og hardwareoplysninger, browseroplysninger, tidszone og forbrugsoplysninger. Disse oplysninger kan blive anvendt til blandt andet at analysere og følge oplysninger, fastlægge populariteten af et bestemt indhold, levere reklamer og indhold tilpasset dine interesser samt for at få en bedre forståelse af din aktivitet på vores Tjenester.

Vores tjenester kan også indeholde en integreret tredjepart i form af ”Application Program Interfaces (APIs), hvilket tillader andre at indsamle og behandle oplysninger om dig, herunder din geografiske lokation, for at sørge for, at du får skræddersyede annoncer, tilbud og andet indhold. Du har mulighed for at kontrollere denne indsamling og brugen af din geografiske lokation. Du skal blot slå lokationer fra i dine personlige indstillinger på dit mobile device.

 

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Er du oprettet som bruger af Tjenesterne, kan vi behandle følgende personoplysninger om dig:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og brugshistorik.

Er du oprettet som bruger af Tjenesterne, og vælger du at købe en andel i en væddeløbshest, kan vi behandle følgende yderligere personoplysninger om dig:

 • Betalingsoplysninger og andre oplysninger, som kan fremgå af aftalevilkår m.v. vedrørende køb af andele i væddeløbsheste.

Er du oprettet som bruger af Tjenesterne, og er du tilknyttet som træner og/eller teknisk repræsentant, kan vi behandle følgende yderligere personoplysninger om dig:

 • Offentligt tilgængelige oplysninger fra integrationen af visse informationer fra sportssystemet ”Sportinfo”, herunder fødselsår, hjemmebane, licensoplysninger, kuskefarver, oplysninger og statistik om dit trænervirke og/eller virke som teknisk repræsentant, fx sportslige resultater, sejrsprocenter, præmier, tilknyttede heste mv.

Er du oprettet som bruger af Tjenesterne, og er du tilknyttet som den oprindelige ejer af en væddeløbshest, der er tilmeldt Tjenesterne, kan vi behandle følgende yderligere oplysninger om dig:

 • Ejeroplysninger og andre oplysninger, som kan fremgå af aftalevilkår m.v. vedrørende køb af andele i væddeløbsheste, herunder oplysninger om afregningsløsning med Dansk Hestevæddeløb.

 

 1. Behandlingens formål og grundlag


Vi anvender dine oplysninger til flere forskellige formål, herunder:

 • Udbud og levering af vores nuværende Tjenester samt information (markedsføring) herom
 • Forbedring af vores nuværende Tjenester, samt udvikling af nyt indhold eller nye Tjenester
 • Etablering af den nødvendige kommunikation mellem de til Tjenesterne tilknyttede aktører
 • Tilvejebringelse af kundeservice og support, herunder besvarelse dine henvendelser
 • Formidling af tekniske underretninger, opdateringer, sikkerhedsadvarsler samt administrative meddelelser
 • Kommunikation med dig om indhold i Tjenesterne, fx nye projekter, nye funktioner, annoncer og events vedrørende hestevæddeløb og andet relevant, samt tilvejebringelse af relevante nyheder og information.

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger er

 • Dit samtykke
 • Opfyldelse af en aftale/kontrakt, hvori du er part, eller på din anmodning forud for indgåelsen af en aftale/kontrakt
 • Overholdelse af vores retlige forpligtelser
 • Vores eller andre aktørers legitime interesser, herunder markedsføring af projekter og funktioner i Tjenesterne

 

 1. Særligt om samtykker

Når du bruger Tjenesterne, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Dette er eksempelvis tilfældet, når DHV udsender markedsføringsmateriale.  

Samtykket gives på frivillig basis uden begrænsning i tid, ud over hvad der fremgår af denne privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe den behandling af dine personoplysninger, som er baseret på samtykket, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, beder vi dig være opmærksom på, at du efterfølgende ikke nødvendigvis fuldt ud kan benytte alle funktioner i Tjenesterne.

 

 1. Modtagere af personoplysninger


  Tredjeparter kan få adgang til dine personoplysninger på baggrund at et kontraktuelt forhold med DHV, når de leverer relevante ydelser, som fx it-hosting og vedligeholdelse. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger på baggrund af en databehandleraftale og i overensstemmelse med vores instruks.

I visse tilfælde kan vi videregive dine personoplysninger til relevante modtagere, fx andre aktører, som du indgår kontrakter med via Tjenesten og leverandører af betalingstjenester, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

I tilfælde af at DHV har behov for juridisk bistand eller anden rådgivning, kan vi desuden videregive dine personoplysninger til vores eksterne advokat, revisor og andre rådgivere på baggrund af vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 1. Overførsel til tredjelande

Dine personoplysninger overføres til USA. Der er truffet fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for overførslen, der er baseret på EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

 1. Opbevaringsbegrænsning


Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt blive slettet to år efter ophøret af din aftale om brug af Tjenesterne, medmindre vi har et konkret formål med fortsat at opbevare og behandle dine personoplysninger, fx som følge af en retlig tvist. 

Dine personoplysninger kan dog anonymiseres, så de ikke længere kan knyttes til dig, og opbevares og behandles i en længere periode.

 

 1. Cookies


Vi anvender cookies og lignende teknologier i Tjenesterne, som det blandt andet er beskrevet ovenfor i afsnit 2.

Vi placerer cookies på din enhed for følgende formål:

 • Oprettelse af profil
 • Cookie-indstillinger
 • Statistik

Vi placerer cookies på din enhed fra følgende samarbejdspartnere:

Google

Når du besøger shareahorse.dk, bliver dit besøg delt med Google, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Statistisk, anonymiseret data opbevares til de mister forretningsrelevans.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med Google. Google kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Facebook

Når du besøger shareahorse.dk, bliver dit besøg delt med Facebook, for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med Facebook. Facebook kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Vi indhenter dit samtykke

Før vi placerer cookies på din enhed, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af statistik, funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Sådan får du fintmasket kontrol over cookies

Hvis du ønsker over hvilke cookies der bliver placeret på din enhed anbefaler vi værktøjet ”Ghostery” (https://www.ghostery.com/). Vi er på ingen måde affilieret med Ghostery eller yder support på brugen heraf.
Du kan også opsætte din iOS enhed til at blokere visse cookies – læs mere hos Apple (https://support.apple.com/da-dk/HT201265).

 

 1. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i og omkring Tjenesterne for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at beskytte dine personoplysninger og sikre deres kvalitet og integritet.

 

 1. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.

Derudover har du ret til at få dine personoplysninger berigtiget eller bede os om at begrænse behandlingen af dem.

Hvis du anmoder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at fastlægge et retskrav, opfylde en kontrakt, hvori du er part, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har modtaget fra dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysninger finder du i afsnit 1 ovenfor.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned. Hvis det ikke er muligt for os at besvare din henvendelse inden for en måned, kontakter vi dig og oplyser dig om grunden til, at vi endnu ikke har kunnet besvare din henvendelse, og hvornår du kan forvente, at vi vender tilbage til dig.

 

 1. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, integrerede hjemmesider eller applikationer udbudt af tredjemand. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider og applikationer eller deres praksis i forbindelse med indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside eller applikation, bør du altid læse udbyderens privatlivspolitik samt andre relevante politikker og brugervilkår.

 

 1. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over den måde, som vi behandler dine personlige oplysninger på, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 1 ovenfor.

Du kan også kontakte Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

 

 1. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre Tjenesterne.

Ved enhver ændring vil privatlivspolitikkens versionering og dato blive opdateret. I tilfælde af ændringer af væsentlig betydning for dig, vil du også modtage særskilt underretning.

 

                                                                                                                           *****

21. januar

 


Se også brugervilkår for share a horse

MÆRK SUSET PÅ LÆGTERNE

Oplev sporten

BESØG VÆDDELØBSBANERNE

Oplev de firbenede atleter i aktion på en af vores otte væddeløbsbaner i Danmark. Se oversigten over kommende løbsdage i Dansk Hestevæddeløbs løbskalender

Gå til løbskalender her